Niveaus

  • Of de vlam een rand van de teststof bereikt
  • De navlamtijd
  • Of de nagloed zich uitbreidt naar de onbeschadigde zone
  • Of er smeltresten gevormd worden
  • Of er zich een gat ontwikkelt